generalstefanik.sk

Milan Rastislav Štefánik

Úvod

Milan Rastislav Štefánik je nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín a napriek tomu tak málo vieme o jeho neuveriteľnom živote. Zvyčajne len základné fakty, ako napríklad, že bol hvezdár, vojak, diplomat a zakladateľ spoločného štátu Čechov a Slovákov. Preto sme sa rozhodli deťom, mládeži a tiež dospelým podrobnejšie priblížiť Štefánikov život, a to netradičným a príťažlivým spôsobom. Začíname jeho kresleným príbehom (komiksom) od autoriek Lenky Mlčúchovej (text) a Niny Abramovičovej (ilustrácie).

PRÍBEH PRÍBEHU (komiksu)

Lenka a Nina sú dve mladé ženy, ktoré spojila

  • odvaha, radosť a nadšenie tvoriť,
  • úcta k osobnosti Milana Rastislava Štefánika,
  • expozícia Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách zriadená v jeho rodnom dome, kde obidve pracovali,
  • a v neposlednom rade spoločný Cirkevný zbor ECAV Košariská-Priepasné, do ktorého si obyvatelia týchto obcí pred viac ako 140 rokmi pozvali za prvého farára Pavla Štefánika, rodáka z blízkeho Krajného, vďaka ktorému sú dnes Košariská natrvalo zviazané s menom generála Štefánika.

Práve práca v tomto múzeu a podpora okolia spôsobila, že sa dievčatá rozhodli deťom, mládeži a tiež dospelým priblížiť krátky ale neuveriteľne pestrý život tejto našej významnej osobnosti netradičným a príťažlivým spôsobom, a to formou kresleného príbehu (komiksu).

Na kreslenom príbehu (komixe) Nina s Lenkou pracovali s prestávkami asi dva roky. Bola to ich prvá skúsenosť s tvorbou kresleného príbehu (komixu), preto si museli na začiatku nájsť systém spolupráce. Lenka si rozdelila život Štefánika do jednotlivých častí a začala písať texty. Nina uvedené texty zobrazovala do obrázkov. Bolo to veľmi náročné, zo začiatku niektoré strany aj trikrát prerábala. Všetko robila ručne. Text od Lenky si rozvrhla v ceruzke na jednotlivé scény. Potom ich vyťahovala tušom a nakoniec vyfarbila akvarelom. Takto robila cez prázdniny, sviatky, víkendy po nociach a aj cez deň.

POPIS Príbehu (komixu)

Názov: Milan Rastislav Štefánik, kreslený príbeh rodáka z Košarísk

Jedná sa o plnofarebnú publikáciu formátu A4 v rozsahu 82 strán v modernej drôtenej väzbe v slovenskom jazyku. Kreslený príbeh (komiks) mapuje celý život Milana Rastislava Štefánika od narodenia až po tragický koniec a je ručne maľovaný. Dej nie je vymyslený, ale je založený len na historických faktoch tak, aby bol príťažlivý pre všetky vekové kategórie, hlavne pre deti a mládež.

V úvode je nakreslených 18 portrétov najvýznamnejších osobností, ktoré Štefánik počas života stretol a ktoré mu napomohli k naplneniu jeho cieľa. Pri každej osobnosti je krátky popis, aby čitateľ vnímal súvislosti a ich úlohu v živote Milana Rastislava Štefánika. V prvej časti samotného deja kresleného príbehu (komiksu) sa dôraz kladie na rodinné zázemie, obdobie detstva a štúdiá, aby čitateľ pochopil historické obdobie, ktoré formovalo silné národné povedomie Štefánika. V ďalšej časti kresleného príbehu (komiksu) je venovaná pozornosť vedeckej práci Štefánika a jeho úspechom v tejto oblasti. Kreslený príbeh (komiks) zahŕňa aj vojenskú kariéru a diplomaciu Štefánika, ktorá vrcholí vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov. Príbeh približuje i jeho prácu s legionármi a tragický koniec.

Poslednú stranu kresleného príbehu (komiksu) tvorí rozkladacia kreslená mapa s legendou všetkých ciest Štefánika po svete vo formáte A3. Na druhej strane mapy sú zaujímavé informácie o výstavbe Mohyly gen. M. R. Štefánika na Bradle a tiež zaujímavosti a prvenstvá Milana Rastislava Štefánika ako všestrannej osobnosti.

Komiks bol preložený do anglického a francúzskeho jazyka.

Ukážky

AUTORKY


Mgr. Lenka Mlčĺchová

TEXTY


Žijem v malej obci Priepasné, ktorá susedí s obcou Košariská. Som absolventkou štúdia histórie a psychológie na Univerzite Komenského v Bratislave. Od roku 2013 pracujem v SNM – Múzeu Slovenských národných rád v Myjave, ktorého vysunutým pracoviskom je Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách.

Práve práca v múzeu ma priviedla k smutnému poznaniu, ako málo vedomostí majú žiaci a študenti o Štefánikovi. Túžba priblížiť im život tejto výnimočnej osobnosti formou im blízkou, ma motivovala k tomu, aby som sa spolupodieľala na príprave komiksu.Nina Abramovičová

ILUSTRÁCIE


Takmer od narodenia žijem v obci Košariská, v rodnej obci Milana Rastislava Štefánika. Som študentkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Hoci sa venujem kovu a šperku, zaujímajú ma aj iné odbory ako socha, maľba či ilustrácie. Už niekoľko rokov počas letných mesiacov pracujem ako lektorka v Múzeu M. R. Štefánika v Košariskách, kde ma život Štefánika chytil doslova za srdce. Z toho dôvodu som nakreslenie príbehu o našom rodákovi považovala za výzvu a splnený sen súčasne…

Aktuality

dočasné predajné miesta spojené so 100. výročím úmrtia MRŠ

Légovlak – železničná stanica v Brezovej pod Bradlom 30.4. – 5.5.2019
Infobod Bradlo od 30.4.2019
Letecké dni v Piešťanoch 4. – 5. máj 2019
Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách 4. – 5. máj 2019
Námestie – Brezová pod Bradlom 4.5.2019
Prezentácia komiksu 10.5.2019 – kultúrny dom Priepasné
Predajná cena: 15 € s DPH 


Kontakt/objednávka

Chcete si kreslený príbeh objednať? Alebo ste predajcom?
Konečná cena 15 € s DPH, pri objednávke 5 kusov a viac poštovné, balné a dobierka zdarma.

Kontaktujte nás cez kontaktný formulár

Typ platby (uviesť v prípade objednávky)