generalstefanik.sk

Aktuality

dočasné predajné miesta spojené so 100. výročím úmrtia MRŠ

Légovlak – železničná stanica v Brezovej pod Bradlom 30.4. – 5.5.2019
Infobod Bradlo od 30.4.2019
Letecké dni v Piešťanoch 4. – 5. máj 2019
Múzeum M. R. Štefánika v Košariskách 4. – 5. máj 2019
Námestie – Brezová pod Bradlom 4.5.2019
Prezentácia komiksu 10.5.2019 – kultúrny dom Priepasné
Predajná cena: 15 € s DPH