generalstefanik.sk

POPIS Príbehu (komixu)

Názov: Milan Rastislav Štefánik, kreslený príbeh rodáka z Košarísk

Jedná sa o plnofarebnú publikáciu formátu A4 v rozsahu 82 strán v modernej drôtenej väzbe v slovenskom jazyku. Kreslený príbeh (komiks) mapuje celý život Milana Rastislava Štefánika od narodenia až po tragický koniec a je ručne maľovaný. Dej nie je vymyslený, ale je založený len na historických faktoch tak, aby bol príťažlivý pre všetky vekové kategórie, hlavne pre deti a mládež.

V úvode je nakreslených 18 portrétov najvýznamnejších osobností, ktoré Štefánik počas života stretol a ktoré mu napomohli k naplneniu jeho cieľa. Pri každej osobnosti je krátky popis, aby čitateľ vnímal súvislosti a ich úlohu v živote Milana Rastislava Štefánika. V prvej časti samotného deja kresleného príbehu (komiksu) sa dôraz kladie na rodinné zázemie, obdobie detstva a štúdiá, aby čitateľ pochopil historické obdobie, ktoré formovalo silné národné povedomie Štefánika. V ďalšej časti kresleného príbehu (komiksu) je venovaná pozornosť vedeckej práci Štefánika a jeho úspechom v tejto oblasti. Kreslený príbeh (komiks) zahŕňa aj vojenskú kariéru a diplomaciu Štefánika, ktorá vrcholí vznikom spoločného štátu Čechov a Slovákov. Príbeh približuje i jeho prácu s legionármi a tragický koniec.

Poslednú stranu kresleného príbehu (komiksu) tvorí rozkladacia kreslená mapa s legendou všetkých ciest Štefánika po svete vo formáte A3. Na druhej strane mapy sú zaujímavé informácie o výstavbe Mohyly gen. M. R. Štefánika na Bradle a tiež zaujímavosti a prvenstvá Milana Rastislava Štefánika ako všestrannej osobnosti.

Komiks bol preložený do anglického a francúzskeho jazyka.