generalstefanik.sk

PRÍBEH PRÍBEHU (komiksu)

Lenka a Nina sú dve mladé ženy, ktoré spojila

  • odvaha, radosť a nadšenie tvoriť,
  • úcta k osobnosti Milana Rastislava Štefánika,
  • expozícia Múzea Milana Rastislava Štefánika v Košariskách zriadená v jeho rodnom dome, kde obidve pracovali,
  • a v neposlednom rade spoločný Cirkevný zbor ECAV Košariská-Priepasné, do ktorého si obyvatelia týchto obcí pred viac ako 140 rokmi pozvali za prvého farára Pavla Štefánika, rodáka z blízkeho Krajného, vďaka ktorému sú dnes Košariská natrvalo zviazané s menom generála Štefánika.

Práve práca v tomto múzeu a podpora okolia spôsobila, že sa dievčatá rozhodli deťom, mládeži a tiež dospelým priblížiť krátky ale neuveriteľne pestrý život tejto našej významnej osobnosti netradičným a príťažlivým spôsobom, a to formou kresleného príbehu (komiksu).

Na kreslenom príbehu (komixe) Nina s Lenkou pracovali s prestávkami asi dva roky. Bola to ich prvá skúsenosť s tvorbou kresleného príbehu (komixu), preto si museli na začiatku nájsť systém spolupráce. Lenka si rozdelila život Štefánika do jednotlivých častí a začala písať texty. Nina uvedené texty zobrazovala do obrázkov. Bolo to veľmi náročné, zo začiatku niektoré strany aj trikrát prerábala. Všetko robila ručne. Text od Lenky si rozvrhla v ceruzke na jednotlivé scény. Potom ich vyťahovala tušom a nakoniec vyfarbila akvarelom. Takto robila cez prázdniny, sviatky, víkendy po nociach a aj cez deň.