generalstefanik.sk

Úvod

Milan Rastislav Štefánik je nepochybne jednou z najvýznamnejších osobností našich novodobých dejín a napriek tomu tak málo vieme o jeho neuveriteľnom živote. Zvyčajne len základné fakty, ako napríklad, že bol hvezdár, vojak, diplomat a zakladateľ spoločného štátu Čechov a Slovákov. Preto sme sa rozhodli deťom, mládeži a tiež dospelým podrobnejšie priblížiť Štefánikov život, a to netradičným a príťažlivým spôsobom. Začíname jeho kresleným príbehom (komiksom) od autoriek Lenky Mlčúchovej (text) a Niny Abramovičovej (ilustrácie).